Edukační projekt micro:academy byl založen v roce 2021 Vyšší odbornou a Střední průmyslovou školou v Kutné Hoře jako dílčí produkt partnerství školy v Integrovaném krajském akčním plánu Středočeského kraje (IKAP). Projekt si klade za cíl podporovat rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení žáků a pedagogů primárního a sekundárního vzdělávání. 
Jednou z hlavních činností projektu micro:academy je pořádání workshopů a kurzů algoritmizace, programování, robotiky, modelování či rozšířené reality. Projekt se zabývá digitalizací výuky.