BBC Micro:bit je jednoduše programovatelný mikropočítač,se kterým vytvoříte první hru, animaci nebo program na ovládání chytrých věcí. Microbit má nízkou spotřebu a vejde se i do té nejmenší kapsy. Je velmi vhodný do výuky na základní i střední škole, protože umožňuje vyučovat základy algoritmizace a programování atraktivním a hmatatelným způsobem. Jeho jazykem může být: blokové programování, programovací jazyk Python nebo programovacím jazyk JavaScript.

Micro:bit má přímo vestavěno několik chytrých vstupů a výstupů: programovatelná tlačítka, displej (5×5 bodů), vstupně-výstupní porty, akcelerometr pro měření zrychlení, třesení, náklon, magnetometr pro orientaci vůči magnetickému poli Země, senzor teploty, měřič intenzity světla. Díky tomu umožňuje programování propojené s realitou i bez použití dalších komponent. Kromě toho se s micro:bitem dají stavět a programovat různá chytrá zařízení ovládaná druhým micro:bitem nebo mobilem.