MCDK - Metodické centrum digitálních kompetencí (Methodical Center of Digital Competencies) propojuje všechny aktivní učitele a další školské pracovníky na kutnohorsku, kterým není lhostejný stav současného vzdělávacího systému. Realizuje aktivity reflektující aktuální problémy ve výuce a nabízí postupy a metody digitálního vzdělávání, kterými lze zlepšovat učení dětí a žáků a podpořit lepší podmínky pro práci každého učitele. K úspěšnému dosažení těchto cílů je důležité sdílení zkušeností učitelů a jejich vzájemná výpomoc napříč jednotlivými školami regionu za spolupráce dalších partnerů. Metodické centrum není oficiální sdružení škol/organizací, ale skupina spolupracujících osob, lektorů a řešitelů různých problémů.

Kalendář akcí